• Επωνυμία εταιρείας: RAKIĆ PLAST LIMITED ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
  • Έδρα: Zrenjanin, Σερβία
  • Διεύθυνση: Novo berbersko bb
  • Αριθμός στατιστικών στοιχείων: 20354534
  • PIB: 105302992
  • Κωδικός δραστηριότητας: 2222
  • Δραστηριότητα: Παραγωγή πλαστικών συσκευασιών
  • Έλεγχος λογαριασμού: 165-15029-63
  • Διευθυντής: Ing. Siniša Rakić
  • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: rakicplast@yahoo.com
  • Τηλέφωνο: +381 (0) 63 501 234
BACK TO TOP
Have no product in the cart!
0