• Naziv firme: RAKIĆ PLAST DOO
 • Sedište: Zrenjanin, Srbija
 • Adresa: Ognjoslava Kostovica br 10
 • Matični broj: 20354534
 • PIB: 105302992
 • Šifra delatnosti: 2222
 • Naziv delatnosti: Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa
 • Tekući račun: 165-15029-63 Addiko banka
 • Tekući račun: 285-2251000000250-03 Banka postanska stedionica
 • Direktor: Ing. Siniša Rakić
 • e-mail: rakicplast@yahoo.com
 • Telefon: +381 (0) 63 501 234
 • Telefon: +381 (0) 6 3501 328
BACK TO TOP
Have no product in the cart!
0