• Naziv firme: RAKIĆ PLAST DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU PLASTIKE
  • Sedište: Zrenjanin, Srbija
  • Adresa: Novo berbersko bb
  • Matični broj: 20354534
  • PIB: 105302992
  • Šifra delatnosti: 2222
  • Naziv delatnosti: Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa
  • Tekući račun: 165-15029-63
  • Direktor: Ing. Siniša Rakić
  • e-mail: rakicplast@yahoo.com
  • Telefon: +381 (0) 63 501 234
BACK TO TOP
Have no product in the cart!
0